حسین شمس پیشکسوت ارزنده فوتسال بمناسبت روز جهانی داور پیام ویدیویی صادر کرد.
ویدیو/ صحبت های متفاوت پیشکسوت فوتسال بمناسبت روز داورمطالب مرتبط